Vertrouwen in verantwoorde zorg? Effecten van en morele vragen bij het gebruik van prestatie-indicatoren

Dit signalement gaat over een belangrijk en actueel thema: de vraag of en hoe via het meetbaar en onderling vergelijkbaar maken van de prestaties van zorginstellingen en zorgverleners niet alleen tegemoet gekomen kan worden aan de roep om meer expliciete publieke verantwoording, maar ook een effectieve verbetering te bereiken valt van de kwaliteit van de gezondheidszorg.

"Vertrouwen in verantwoorde zorg? Effecten van en morele vragen bij het gebruik van prestatie-indicatoren" is onderdeel van het thema "Beleid in de gezondheidszorg"   

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

dr. H. Wollersheim
dr. M.J. Faber
prof. dr. R.P.T.M. Grol
dr. W.J. Dondorp
dr. A.J. Struijs