Dr. A.R. (Alistair) Niemeijer

Dr. A.R. (Alistair) Niemeijer

Sinds 2013 is Alistair Niemeijer als universitair docent en onderzoeker Zorgethiek & Beleid verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en heeft hij ook betrekkingen gehad als Hogeschool docent en als postdoc onderzoeker bij respectievelijk de Hogeschool Utrecht en het Amsterdam UMC. 

Alistair Niemeijer is half Engels en heeft zijn vooropleiding in Engeland genoten. Daarna studeerde hij filosofie aan de VU en toegepaste ethiek aan de UU waar hij cum laude afstudeerde op een scriptie over ongezonde voeding en paternalisme. Vervolgens was hij als promovendus werkzaam aan het EMGO- instituut van het VU medisch centrum, waar hij promoveerde op een ethisch empirisch onderzoek naar de rol van technologie in de langdurige zorg. Momenteel is hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, die zich allen begeven op het snijvlak van zorg en welzijn, ethiek en kwetsbare mensen. In zijn onderzoek heeft hij derhalve specifieke aandacht voor verschillende vormen van kennis over en normativiteit van langdurige/chronische ziekte, zorg en beperking en de interactie van technologie en waarden in zorgpraktijken. Daarnaast is Alistair Niemeijer sinds januari 2019 lid van de Adviesraad Ethiek van de Mensgerichte Technologie van Stichting Philadelphia Zorg.