Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) signaleert en informeert over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ethiek, gezondheid en beleid.

Om zijn functie goed te kunnen vervullen, onderhoudt het CEG talloze contacten. De nationale en internationale netwerken van de Gezondheidsraad en de RVS maken het mogelijk om maatschappelijke en medische ontwikkelingen op de voet te volgen en in te zoomen op belangrijke ethische kwesties.

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) is op initiatief van voormalig minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2003 van start gegaan als samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) zijn per 1 januari 2015 samengevoegd tot de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Kennisbank en trefpunt

Het CEG bedient niet alleen de overheid, maar is ook een kenniscentrum voor een breder publiek. De website vervult daarbij een spilfunctie. Op www.ceg.nl kunnen alle signalementen gedownload worden en is te zien waar het CEG op dit moment aan werkt. Met de digitale nieuwsbrief blijven abonnees op de hoogte van de activiteiten.

Daarnaast is er een schat aan informatie beschikbaar over een breed scala van ethische thema’s. Links naar niet te missen websites over ethiek en gezondheid maken het mogelijk de onderwerpen verder te exploreren. Zo verwijst de website naar relevante wetgeving en literatuur. Een agenda attendeert bezoekers op congressen, symposia en cursussen. Ook kunnen bezoekers reageren en debatteren. Verder kunt u morele dilemma’s uit de zorgpraktijk onder de aandacht brengen.

Geen standpunt

Het CEG neemt geen standpunt in, maar maakt actuele ethische kwesties op het brede terrein van gezondheid en zorg inzichtelijk of zwengelt hierover discussies aan via signalementen, argumentenwijzers, (debat)bijeenkomsten of via korte informatie op deze website. Burgers, patiënten, (a.s.) zorgprofessionals, beleidsmakers en politici worden zo geholpen hun eigen afwegingen te maken of mening te vormen.