Over het CEG

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) is in 2003 opgericht op initiatief van voormalig minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een samenwerkingsverband tussen de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

Missie

Het CEG signaleert over actuele en beleidsrelevante ethische vraagstukken over gezondheidszorg en biomedisch onderzoek. Het informeert ministers, parlement, beleidsmakers en andere betrokkenen over ontwikkelingen binnen de ethiek en gezondheid. Om de signalerings-, kennis- en verwijsfuncties zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, onderhoudt het CEG een nationaal en internationaal netwerk.

Signalementen

Het CEG publiceert regelmatig signalementen. Ook nodigt zij experts uit voor het schrijven van essays, blogs of ingezonden stukken. Signalementen zijn minder breed van opzet dan adviezen, zoals die worden geschreven door de Gezondheidsraad en de RVS. De signalementen bieden een eerste analyse van relevante aspecten, argumenten en problemen.

Agenderende en verdiepende signalementen

Agenderende signalementen zijn korte, prikkelende en vernieuwende beschrijvingen van actuele thema’s en richten zich op het stimuleren van debat. Verdiepende signalementen zijn breder van opzet en duiken dieper in de inhoud dan agenderende signalementen. Grote medisch-ethische thema’s lenen zich voor dit laatste type signalement.