Prof. dr. C. (Carlo) Leget

Prof. dr. C. (Carlo) Leget

Carlo Leget studeerde theologie in Utrecht, promoveerde in 1997 en werkte achtereenvolgens als UD moraaltheologie (Utrecht), UD medische ethiek (Nijmegen), UHD zorgethiek (Tilburg) voordat hij in 2012 hoogleraar Zorgethiek aan de UvH werd.

Hij combineert deze functie met een bijzonder hoogleraarschap Ethische en spirituele vragen in de palliatieve zorg vanuit de Associatie Hospice Care Nederland. Zijn onderzoekt richt zich met name op de ontwikkeling van de zorgethiek in relatie tot spiritualiteit en zingeving, met een bijzondere aandacht voor het levenseinde. Hij is lid van de vaste commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad en vicepresident van de European Association for Palliative Care.