Dr. mr. V. (Virgil) Rerimassie

Dr. mr. V. (Virgil) Rerimassie

Functie
Stafmedewerker
Telefoonnummer
070 - 340 5060
E-mailadres
vg.rerimassie@gr.nl

Virgil Rerimassie werkt sinds 1 februari 2022 als stafmedewerker bij het CEG en als wetenschappelijk secretaris medische ethiek bij de Gezondheidsraad. Hoe kunnen we verstandig omgaan met wetenschap en technologie en hoe organiseren we het democratische en maatschappelijke gesprek daarover? Dat zijn de vragen die Virgil drijven. Tegen deze achtergrond heeft hij brede ervaring op het snijvlak van technologie, wetenschap, politiek en maatschappij.

Ik bewonder mijn oude leermeester Wiebe Bijker. ‘We leven in een technologische cultuur’: het is onmogelijk om onze wereld te begrijpen zonder de vormende rol van wetenschap en technologie hierin te betrekken. Wiebe toonde met zijn baanbrekende en invloedrijke onderzoek aan hoezeer de maatschappij een sturende rol heeft in de ontwikkeling van wetenschap en technologie. Hoe complex en weerbarstig dit proces ook is – wetenschap en technologie is niet iets dat ons ‘overkomt’. En daarom is tijdig, diep maatschappelijk en democratisch gesprek over wat we wel en niet willen essentieel. Mijn drijfveer is om aan dit gesprek bij te dragen.

Loopbaan

Virgil studeerde Staats- & Bestuursrecht en Science & Technology Studies aan de Universiteit Maastricht. Na zijn studie ging hij aan de slag bij het Rathenau Instituut waar hij verschillende activiteiten ondernam om de maatschappelijke en politieke dialoog over opkomende technologie te bevorderen. Na 6 jaar bij het Rathenau Instituut werkte hij als beleidsmedewerker biotechnologie bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In die periode startte hij tevens een buitenpromotietraject om een proefschrift te schrijven over early engagement met synthetische biologie. Daarna ging hij aan de slag als onderzoeker/docent bij het Athena Instituut van de VU. Hier deed Virgil onderzoek naar innovatie in wetenschapscommunicatie en coördineerde hij verschillende vakken over de ethiek en politiek van wetenschap en technologie. Naast zijn werk bij het CEG en de Gezondheidsraad blijft Virgil verbonden als docent aan de interdisciplinaire master Forensic Sciences van de UvA.