M. (Myrthe) Lenselink MA

M. (Myrthe) Lenselink MA

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
070 340 5060
E-mailadres
m.lenselink@raadrvs.nl

Myrthe Lenselink werkt als senior adviseur bij het CEG en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zij studeerde filosofie (bachelor of arts) en toegepaste ethiek (master of arts) aan de Universiteit van Utrecht.

Myrthe studeerde af op het onderwerp integriteit, haar masterthesis was een filosofische conceptanalyse van integriteit. In deze periode (2014) liep ze ook stage bij het CEG, waar zij meeschreef aan het signalement over integriteit in zorgorganisaties.

Na enkele jaren te hebben gewerkt bij een onderzoek- en adviesbureau op het gebied van integriteit, ongewenste omgangsvormen en bedrijfsrecherche, werkt Myrthe sinds 2017 weer voor het CEG en de RVS. Haar aandachtsgebieden zijn integriteit en het spanningsveld tussen veilige zorg en goede zorg.

Publicaties

  • Centrum voor Ethiek en Gezondheid (2016) Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders.
  • Centrum voor Ethiek en Gezondheid (2014). Een containerbegrip of een helder concept: een analyse van het begrip integriteit. Voorstudie voor het signalement ‘Integriteit van zorgprofessionals en bestuurders.
  • Alies Struijs & Myrthe Lenselink. De rechtvaardiging van keuzes. Ethisch commentaar op bijdragen in Cahier Geldzorgen in de zorg. Wat is een mensenleven waard? Biowetenschappen en Maatschappij in, nr. 2 2015.