M. (Myrthe) Lenselink MA

M. (Myrthe) Lenselink MA

Functie
Coördinator
Telefoonnummer
070 340 5060
E-mailadres
m.lenselink@raadrvs.nl

Myrthe Lenselink werkt als coördinator van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en als senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Zij vindt het geweldig om met een analytische blik naar nieuwe ontwikkelingen te kijken. Daarbij onderzoekt zij graag welke waarden een ontwikkeling met zich mee brengt en welke waarden in het geding zouden kunnen komen. Welke ethische vragen rijzen, welke dilemma’s doen zich voor en hoe kunnen we recht doen aan betrokkenen? Myrthe heeft daarbij een brede interesse voor verschillende onderwerpen op het gebied van gezondheid, zorg en technologie.

Dit citaat over robots als morele machines inspireert mij om na te denken over ethische vragen: 'Systemen en apparaten belichamen altijd waarden, ongeacht of mensen dit willen. Het negeren  van  waarden  in  technologie,  impliceert  het  risico  lopen  dat  hun  koers  wordt  overgelaten aan toeval of een andere kracht.'

Loopbaan

Myrthe studeerde Filosofie en Applied Ethics (MA) aan de Universiteit van Utrecht. Zij studeerde af op het onderwerp integriteit. Tijdens het afstuderen (2014) liep Myrthe ook stage bij het CEG. Na vervolgens enkele jaren te hebben gewerkt bij een onderzoek- en adviesbureau op het gebied van integriteit, ongewenste omgangsvormen en bedrijfsrecherche, werkt Myrthe sinds 2017 weer voor de RVS en het CEG.

Haar aandachtsgebieden zijn ethiek van technologie, omgaan met de dood, integriteit, en het spanningsveld tussen veilige zorg en goede zorg.

CEG-publicaties

Robotisering in de langdurige zorg
Sensoren in de thuissituatie
De ethiek van e-health
Veilige zorg, goede zorg?
Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders